ἀπειθῆτε

ἀπειθῆτε
ἀ̱πειθῆτε , ἀπειθέω
to be disobedient
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπειθέω
to be disobedient
pres imperat act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπειθέω
to be disobedient
pres subj act 2nd pl
ἀπειθέω
to be disobedient
pres ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπειθέω
to be disobedient
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”